Tarjous Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen jäsenille brändin suojauksesta*

Miksi hiihtokeskuksen kannattaa suojata oma brändinsä?

 

Hiihtokeskusten nimet ovat tyypillisesti paikannimiä, joten nimien osalta sekaannusta toisiin keskuksiin ei yleensä tule. Brändin suojaamisen peruste on hiihtokeskuksille onkin hieman eri kuin useimpien muiden toimialojen yrityksille.

Brändi suojataan tavaramerkillä. Hiihtokeskus hyötyy tavaramerkin suojauksesta lähinnä sillä, että se voi nimen suojaamalla hallinnoida ja määrätä hiihtokeskustoimintaan liittyvien oheistoimintojen tarjoamista. Suojaamalla tavaramerkki voidaan esimerkiksi estää se, että jokin täysin erillinen taho myisi vaatteita, suksenhuolto- tai mökinvarauspalveluja hiihtokeskuksen brändillä. Logot eivät tyypillisesti saa tekijänoikeussuojaa, ja mikäli logoa ei ole rekisteröity, on hiihtokeskuksen osoitettava oikeudet logotavaramerkkiin vakiintumisen kautta. Käytännössä vakiintuntuminen koskee usein lähinnä hiihtokeskustoimintaa, eikä välttämättä oheistoimintoja. Vakiintumisen osoittaminen on myös erittäin kallista siihen liittyvän suuren työmäärän vuoksi. Tavaramerkin rekisteröinti on edullinen tapa suojata hiihtokeskuksen oikeudet. Brändin suojaaminen hyödyttää hiihtokeskusta kahdella välittömällä tavalla:

1. Sosiaalinen media. Lähes kaikilla sosiaalisilla medioilla on oma policy IPR-loukkauksiin. Mikäli yrityksen brändiä käytetään väärin sosiaalisessa mediassa, voidaan siihen usein puuttua varsin helposti palveluntarjoajan omien sääntöjen perusteella. Kaikki merkittävät sosiaalisen median kanavat tarjoavat tavaramerkin haltijoille mahdollisuuden puuttua loukkauksiin tehokkaasti. Edellytyksen kuitenkin useimmiten on, että yritys on suojannut oman brändinsä. Jos brändiä ei ole suojattu tavaramerkillä, ei loukkauksiin tyypillisesti voi puuttua tehokkaasti.

2. Taloudellisesti. Rekisteröidyt oikeudet voidaan lisensoida muille palveluntarjoajille rojaltia vastaan. Näin hiihtokeskus hyötyy siitä, että laaja joukko tarjoaa oheispalveluja hiihtokeskuksen brändillä.

3. Maine. Laaja oheistoimintojen kirjo vahvistaa hiihtokeskusten brändiä ja tunnettuutta myös laskettelupalvelujen osalta. Toisaalta kun oheispalveluja tarjotaan hiihtokeskuksen brändillä luvatta, palvelu on hiihtokeskuksen kontrollin ulkopuolella ja palvelun mahdollinen huono laatu tai muut ongelmat yhdistetään väistämättä hiihtokeskukseen aiheetta.

Siirry suojaamaan brändisi >>